Certifikáty ke stažení

 Certifikáty k ochranným štítům 

 

Certifikát dle normy ČSN EN 166:2002/OPR.1:2010 (EN 166:2001) 1 S 3

Certifikát (CE) je potvrzení o tom, že obličejový štít splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. 

Toto potvrzení vydává státem akreditovaná laboratoř na určitou dobu. V případě obličejových štítů je v ČR jediná zkušebna a to  Institut pro certifikování a akreditaci a.s.

Pokud výrobek splní požadavky výrobek může být prodáván na celém území EU. 

Certifikát má své unikátní číslo a lze si ověřit v databázi certifikátů.

 

Prohlášení výrobce o shodě

Po získání certifikátu je třeba zajistit záruku, že každý vyrobený kus bude shodný s certifikovaným výrobkem.

Za toto nese odpovědnost výrobce, který tímto potvrzuje, že výrobek byl správně vyroben a skladován.

 

Obličejové štíty v nabídce na internetu

1) Štíty s certifikací 

Výrobce společně s výrobkem dodává návod k použití ( i to je součástí certifikace), certifikát a Prohlášení o shodě.

Výrobek mohu bezpečně používat jak soukromě, tak jako OOP ve firmě.

2) Výrobek nemá certifikaci 

S výrobkem obdržím pouze Prohlášení o shodě - informaci o tom, že výrobek splňuje příslušné normy.

Výrobek nesmí být prodáván. Certifikace nezávislou laboratoří je nutnou podmínkou pro prodej. Zvláště pro zdravotní prostředky. Prohlášení nestačí.

Pokud použijete soukromě - je to vaše riziko. Pokud ve firmě vystavujete se postihu v případě kontroly inspektorátem práce, příp. při pracovním úrazu - např. při pádu se zaměstnanec zraní apod.

3) Výrobek má certifikaci, prohlášení o shodě v cizím jazyce

Před objednávkou si prohlédněte certifikát na stránkách prodejce, případně si ho nechte poslat. Jednoduše si můžete ověřit jeho pravost zde.

Bohužel je také běžné, že certifikáty jsou zfalšované. Viz odkaz zde.